Jerome McGann receives 2016 Thomas Jefferson Award